آدرس: تهران – خیابان شیخ بهایی شمالی – کوچه فوتبال – مقابل فدراسیون فوتبال – پلاک ۱

کد پستی: ۱۹۹۵۸۸۳۸۵۳           ساعت کاری دفتر: ۹ صبح تا ۷ شب

تلفن دفتر: ۸۸۲۱۶۱۳۸ – ۰۲۱             تلفن پشتیبانی: ۰۹۱۲۴۰۶۹۸۵۵ 

ایمیل: ipm.reservation@yahoo.com / info@iranpetmall.com